üyelik sözleşmesi:)

  evircevir.com GÜVENLİ ÇEVİRİ SİSTEMİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


  İşbu sözleşme, ErikTronik LTD. ŞTİ. tarafından işletilen www.evircevir.com web sitesinden hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere, güvenli alışveriş sisteminden faydalanmak isteyen kullanıcı üyelerin, yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

  1. TANIMLAR:

  Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

  Evircevir.com: ErikTronik LTD. ŞTİ. ve www.evircevir.com websitesi bu sözleşmede kısaca "evircevir.com" olarak anılacaklardır.

  Güvenli Ödeme Sistemi : evircevir.com'da sağlanan ticaret ortamından kendi iradeleri ile yararlanan ÇEVİRMEN ve MÜŞTERİ ÜYE ler arasında oluşabilecek riskler (hizmetin teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe ya da bedelin ödenmesine karşın çeviriyi teslim alamama ya da istenilen özellikler ve şartlarda teslim alamama vs.) karşısında ÜYE leri koruyan sistemdir.

  Bu sistemin işleyişinde evircevir.com ödeme yöneticisidir ancak ÜYE ler arasındaki ticari ilişkinin tarafı değildir. evircevir.com bu yöneticiliği bankalar nezdinde bir hesap açtırarak ve bu hesaba girişleri ve çıkışları yöneterek yapmaktadır. Bu hesapta bulunan paraların mülkiyeti evircevir.com'a ait olmayacaktır. ÜYE lerin talimatları ile yönlendirilecek bu hesap tamamen banka nezdinde olacaktır ve kayıtları banka ortamında tutulacaktır. evircevir.com hesabın yönetiminde ÜYE lerden bağımsız olarak güvenilirliği sağlamak amacıyla hareket edecektir.

  MÜŞTERİ ÜYE'ler, ÇEVİRMEN ÜYE ile anlaştıktan sonra evircevir.com yönetimindeki banka hesabına hizmetin bedelini yatıracaktır. Yatırılan bu hizmet bedelinden;

  evircevir.com talimat verdiğinde, ÇEVİRMEN ÜYE lere hak ettikleri çıkışlar yapılacaktır. evircevir.com hizmet komisyonu olarak bu hesaptan kendi hesabına aktarma yapacaktır. Eğer hizmetin satışındaki şartlara uyulmazsa MÜŞTERİ ÜYElerin ödedikleri bedel yine bu hesaptan çıkış olarak kendilerine iade edilecektir.

  Kullanıcı Üye: evircevir.com'dan hizmet alımı veya hizmet sunumu yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, evircevir.com'ca üyelikleri onaylanarak evircevir.com'a üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal kullanıcı üyeleridir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşını doldurmuş bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile evircevir.com'da ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

  Kullanıcı üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kollektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel kişiliklerin bilgileri ile 18 yaşını doldurmuş yasal yetkilisinin evircevir.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler.

  Kullanıcı üyeler iki tiptir: MÜŞTERİ ÜYE ve ÇEVİRMEN ÜYE. MÜŞTERİ ÜYE çeviri ilanını veren ve çeviri hizmeti alan tüzel veya gerçek kişidir. ÇEVİRMEN ÜYE, çeviri ihalelerine katılan ve çeviri hizmetini gerçekleştiren tüzel veya gerçek kişidir.

  Kullanıcı Adı: evircevir.com ÜYE'lerinin, evircevir.com hizmetlerinden faydalandıkları sırada kullandıkları e-posta adresleridir.

  Çeviri: MÜŞTERİ ÜYE tarafından içeriği sunulmuş bir dilden diğer dile tercüme kuralları gereğince ÇEVİRMEN ÜYE tarafından çevirilecek yazılı metinlerdir.

  Çeviri ihalesi: MÜŞTERİ ÜYE tarafından detayları evircevir.com'a işlenmiş hizmet istekleridir.

  Çeviri ücreti: ÇEVİRMEN ÜYE tarafından teklif edilen ve MÜŞTERİ ÜYE tarafından kabul edilmiş olan çevirinin TL fiyat tutarıdır.

  Onaylı Çeviri: Çevirmenler projeyi bitirip siteye yükledikten sonra - MÜŞTERİ ÜYE tarafından istenmiş ise - onay aşamasına geçilir. evircevir.com çeviriyi kontrol ederek MÜŞTERİ ÜYE ye çevirinin doğru bir şekilde tercüme edildiğini bildirir. Bu aşamadan sonra ÇEVİRMEN ÜYE nin ücreti hizmet bedeli kesilerek hesabına gönderilir.

  Düzeltmeli Onaylı Çeviri: Çevirmenler projeyi bitirip siteye yükledikten sonra - MÜŞTERİ ÜYE tarafından istenmiş ise - düzeltmeli onay aşamasına geçilir. evircevir.com çeviriyi satır satır okuyarak kontrol ederek MÜŞTERİ ÜYE ye çevirinin doğru bir şekilde tercüme edildiğini ve gerekli hataların bulunarak düzeltildiğini bildirir. Bu aşamadan sonra ÇEVİRMEN ÜYE nin ücreti hizmet bedeli kesilerek hesabına gönderilir.

  Onaysız Çeviri: ÇEVİRMEN ÜYE projeyi bitirip siteye yükledikten sonra onay aşamasına gerek duyulmadan ÇEVİRMEN ÜYE nin ücreti kendi hesabına aktarılır.

  2. ÜYELİK VE evircevir.com GÜVENLİ ÇEVİRİ SİSTEMİNİ KULLANIM ŞARTLARI:

  • ÜYE'nin evircevir.com hizmetlerinden faydalanması hukuken tabi olduğu üyelik formunu eksiksiz, doğru olarak doldurarak üyelik kayıt aşamasında akdolunmuş olup, bu sözleşme hükümlerinin tümünü kabul etmesi halinde mümkündür.

  • ÜYE, evircevir.com'un hizmetlerinden üyelik formunda belirtildiği ve evircevir.com yetkilileri tarafından onaylanan Kullanıcı Adını kullanmak suretiyle faydalanır.

  • İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmek sureti ile üyelik kaydı yapan ÜYE nin sözkonusu hizmetlerden faydalanma haklarını başka kişi veya kuruluşa kullandırdığının ortaya çıkması halinde evircevir.com , ÜYE nin üyeliğini durdurma hakkını kullanabilir. Bu durumda işbu sözleşmeyi derhal feshedebilir ve bu süre zarfında doğan her türlü maddi-manevi zararının tazminini sözleşmeyi ihlal eden ÜYE den talep edebilir.

  • ÜYE verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu sözleşmedeki hükümlerin tümünü okuyup kabul ettiğini beyan eder.

  3. evircevir.com GÜVENLİ ÇEVİRİ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞ VE ŞARTLARI:

  • ÜYE, yayınlayacağı çeviri ilanlarına ilişkin olarak hukuki mevzuata uygun hareket edeceğini, bilhassa Tüketicinin Korunması ile Haksız Rekabet ve Reklam konusundaki mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler başta olmak üzere bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan eder ve taahhüt eder. evircevir.com hukuki mevzuata uymadığını tespit ettiği çeviri ilanını ve reklamları yayınlamaktan imtina edebilir. Bununla beraber bu hakkı kullanmış olsun olmasın web sayfasında yayınlanan herhangi bir ilan sebebi ile evircevir.com'un herhangi bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde ÜYE'ye rücu hakkı saklıdır.

  • evircevir.com , ÜYE'lerin çeviri ilanlarını arz ettikleri ve/veya talep (icap) içeren çeviri ilanlarına teklif vermek suretiyle iş aldıkları bir sanal buluşma ortamıdır. evircevir.com web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını ÜYE'lerine sağlar. Ancak sanal ortamda yapılan münferit çeviri işlemlerinin tarafları ise çevirmen ÜYE ile MÜŞTERİ ÜYE olup evircevir.com hiçbir surette bu ilişkilerin tarafı değildir ve söz konusu işlemlerden dolayı tarafların üzerinde doğan hak ve yükümlülüklerden dolayı da bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla evircevir.com ilanlarında yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermez. evircevir.com , ÜYE'ler arasında gerçekleşen ticarete de hiçbir şekilde taraf olmadığı cihetle alım-satım ilişkisinden doğan tüm taleplerin, ilişkinin diğer tarafı olan ÇEVİRMEN ÜYE veya MÜŞTERİ ÜYE'ye karşı ileri sürülmesi zorunludur.

  • ÜYE, evircevir.com tarafından belirlenen ve evircevir.com'da duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde çevirmen ve/veya müşteri sıfatı ile evircevir.com hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. evircevir.com, web sitesinde yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın sitesinde duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  • ÜYE, evircevir.com'da yasaklı çevirilerden herhangi bir hizmeti ihaleye arz edemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde çevirmen veya müşteri olarak gayri ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler evircevir.com tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk ÜYE'ye aittir, herhangi bir sebeple evircevir.com'un bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her türlü doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep etme hakkı saklıdır.

  • ÜYE, evircevir.com'da ihaleye çıktığı çevirinin mülkiyetinin kendisinde olduğunu çevirinin yapılmasında hukuki hiçbir engel bulunmadığını, işbu sözleşmenin bütün şartlarına uygunluk taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • ÜYE, ihaleye arz edeceği çevirinin hukuki mevzuatının gereklerini yerine getireceğini, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve hukuk rejimi aleyhine olmayacağını, çevirinin üçüncü kişi ve kurumların telif hakkı, marka, patent ve sair haklarına halel getirmeyeceğini, aksi varit olursa her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, evircevir.com'un ne sebeple olursa olsun herhangi bir hukuki ve/veya cezai müeyyide ile karşılaşması durumunda rücu hakkının saklı olduğunu kabul etmiştir.

  • ÜYE, çevirisi ile ilgili ilanı verebilir, yayınlayacağı ilanının detaylarını siteye girebilir. ÜYE, ilanında değişiklik yapabilir. Teklif almış çevirinin sadece açıklama bölümüne ek bilgi girebilir. Değişiklik yapılan ihale ilanında başlangıç tarihi ilk yayının başlangıç tarihi esas olarak alınır. ÜYE, çeviri ilanını yayınladığı süre içerisinde, teklif gelmediği takdirde ve/veya yapılan teklifin uygun algılanmadığı durumlarda ilanı ücretsiz olarak tekrarlayabilir.

  • ÇEVİRMEN ÜYE, ayrıca ilanına cevap verdiği çeviri için evircevir.com'da ilan edilen bedelden başka herhangi bir nam altında bedel/ücret veya ek ödeme talep edemez. Aksi takdirde evircevir.com tarafından evircevir.com üzerinden hizmet arzetmesi engellenebilir, üyeliği evircevir.com tarafından olumsuz değerlendirilir veya iptal edilebilir.

  • MÜŞTERİ ÜYE, evircevir.com'da verilen herhangi bir ihalesini ÇEVİRMEN ÜYE'e verdiği anda hizmetin tamamlanması için hizmetin bedelini evircevir.com'un tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza ettiği evircevir.com'da belirtilen banka hesabına yatırır, evircevir.com web sitesi üzerinden ÇEVİRMEN ÜYE'ye ödemenin yapıldığı bildirilir.

  Çevirmen ÜYE, çeviri işlemini ihalede belirtilen son teslim tarihine kadar tamamlayarak siteye yüklemesi gerekmektedir. Onay / Düzeltmeli Onay istenen çevirilerde evircevir.com onay işlemi için çeviri üzerinde çalışma hakkın sahiptir. Onay verilmesi işleminin sonrasında ÇEVİRMEN ÜYE, MÜŞTERİ ÜYE nin yatırdığı meblağdan hizmet bedelinin düşülmüş kısmını alır. MÜŞTERİ ÜYE ve ÇEVİRMEN ÜYE çevirinin bittiği konusunda eposta ile haberdar edilir.

  Onay/Düzeltmeli onay aşaması başarısız olursa, çeviri, çevirmen ÜYE'ye geri gönderilir. ÇEVİRMEN ÜYE'ye çeviriyi tekrarlaması için çevirinin boyutuna ve zorluğuna göre belli bir süre tanınır. Bu süre içinde düzeltilmeyen çeviriler için çeviri ücreti MÜŞTERİ ÜYE'ye iade edilir.

  evircevir.com teslimata veya iade anına değin hizmet bedelini sadece tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza etmekte olup teslimatın yapılıp yapılmaması haricinde kalan ayıp, ve benzeri sebeplerle yapılacak itirazlar ise yukarıdaki işleyişi değiştirmeyecektir. Tenzilat, tazminat vs. gibi tüm taleplerin doğrudan çevirmen ÜYE'ye yöneltilmesi gerektiğini ÜYE ler kabul eder.

  Hizmet satım sözleşmesinin akdi ve satım sözleşmesinden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ÜYE'ler sorumludur. ÜYE verdiği bilgilerin doğru olduğunu işbu sözleşme ile kabul etmektedir. Bu hususta evircevir.com muhatap değildir. Tüm taleplerin doğrudan ÜYELERİN birbirlerine karşı ileri sürülmesi gerektiğini ÜYE ler kabul eder.

  Çevirisini kontrol etmekle yükümlü olan MÜŞTERİ ÜYE, teslim aldığı hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, hizmeti satın aldığı ÇEVİRMEN ÜYE'den talep edecektir.

  Hizmet'in teslimatından sonra MÜŞTERİ ÜYE'nin yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple evircevir.com'a ödenmemesi, iptali veya evircevir.com hesaplarından geri çekilmesi hallerinde söz konusu hizmet bedeli MÜŞTERİ ÜYE'den alınır. Hizmet bedelini ödemeyen MÜŞTERİ ÜYE'ye karşı yasal yollara müracaat ve bedelin tahsili yükümlülüğü ÇEVİRMEN ÜYE'ye aittir.

  • evircevir.com'da çeviri ilanı vermek ve/veya ilana arz edilen ürünlere teklif vermek ücretsizdir. Ancak evircevir.com gerekli olduğunda bu sözleşmenin 3. maddesi 3. paragrafına göre evircevir.com sisteminin işleyiş koşullarını değiştirebilir.

   Öte yandan hizmetini satışa arz eden ÇEVİRMEN ÜYE, kendisine ait hizmetin evircevir.com üzerinden satılması için, evircevir.com tarafından sağlanan işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan hizmetin satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere, evircevir.com'un ilgili bölümlerinde belirtilen hizmet bedelini veya komisyonu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu hizmet bedeli hizmet satım bedelinin ÇEVİRMEN ÜYE'ye intikal ettirilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunur.

  • evircevir.com'da tüm kullanıcı ÜYE'ler arasında karşılıklı güveni artırmak amacıyla düzenlenen bir "değerlendirme sistemi" mevcuttur.

   Değerlendirme sisteminde ÜYE'ler ticari ilişkide bulundukları diğer ÜYE'leri her bir çeviri işleminde 1-10 arası 10 kademe not vermek ve yorumlarını yazmak suretiyle değerlendirirler. Siteye üye olan tüm kullanıcılara üye oldukları anda sadece "5 puan" değerlendirmesi verilir. ÜYE'ler hakkında verilen kademelerin tümünün ortalaması üye bilgileri yanında yıldız seklinde değerlendirilmiş olarak gösterilir.

   ÜYE'ler başka bir internet sitesinde yapılan işlemlerden dolayı değerlendirme yapamazlar, ÜYE hakkındaki başka sitelerde yayınlanan yorumlar evircevir.com'da yayınlanamaz, referans olarak yazılı açıklama içinde kullanılamaz. Bu maddeye aykırı davranan ÜYE'lerin üyelikleri evircevir.com tarafından geçici olarak kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

   evircevir.com, değerlendirme sisteminde ve yorumlarda değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

  • evircevir.com, ÜYE'nin güvenli alışverişi tehlikeye düşürecek nitelikte bir suçtan dolayı hakkında dava açılması ya da bu sebeple sabıkalı olduğunun ortaya çıkması; ÜYE'nin iflası veya hakkında tasfiye kararı alınması; üyelik bilgilerini gerçeğe aykırı şekilde girmesi; çeviriye arz ettiği dokümanın ayıplı olması, teslim edilmemesi veya ayıplı olduğu, teslim edilmediği gibi satım sözleşmesine aykırılık oluşturan haller sebebi ile 3 kez şikayete konu olması, manipulasyon yapması, manipulasyona ilişkin olarak 3 farklı kullanıcıdan şikayet alması, üye olduktan sonra 1 yıl süreyle sitede hiç işlem yapmaması; yaptığı işlemlerde ilanında belirttiği hususların gerçeğe aykırı olduğu yönünde 3 farklı kullanıcıdan şikayet alınması; bu sözleşmede düzenlenen hükümler ile kanuni yükümlülüklerine aykırı davranması; sitedeki işlemlerinin herhangi bir sebeple evircevir.com'un hukuki veya cezai sorumluluğa yol açması hallerinde ÜYE'nin güvenli çeviri sistemi üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veya tek taraflı olarak iptal edebilir.

   Sözleşmeye aykırılık hallerinde evircevir.com'un maddi-manevi zararının tazmini talep hakkı saklıdır.

   Sözleşmeye aykırılık halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşme evircevir.com'un herhangi bir sebeple yayının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur.

   evircevir.com'da yapılan faaliyetin evircevir.com tarafından sona erdirilmesi, evircevir.com işini, ticari ortaklığını ve evircevir.com alan adını da değiştirilmesi, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütülmesinde yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

   ÜYE, hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı hizmet ile birlikte alıcıya teslimi zorunlu belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, evircevir.com'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve evircevir.com'un üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. GİZLİLİK:

  ÜYE, işbu sözleşmesinin ifası kapsamında evircevir.com veya diğer ÜYE'ler hakkında öğrenebileceği her türlü gizli bilgiyi yasal zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettiği kişilerinde bu hususa uymalarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt eder.

  5. DİĞER HUSUSLAR:

  • evircevir.com, olabilecek her türlü makul kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup; mücbir sebeplerden ve internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, ÜYE'lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

  • İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği tüm sözleşmeyi geçersiz kılmaz. Geçersiz kılınan hüküm, evircevir.com tarafından yapılacak yeni bir düzenleme ile doldurulmak sureti ile sözleşme tamamlanır.

  • evircevir.com ile ÜYE arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk T.C. vatandaşları arasında uygulama bulan Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

  • ÜYE’ler arasında doğabilecek ihtilaflarda, taraflar öncelikle evircevir.com ve ErikTronik LTD. ŞTİ.’nin hakemliğine başvururlar. Sorun çözülemezse ve taraflardan biri mahkemeye müracaat ederse, taraflar evircevir.com ve ErikTronik LTD. ŞTİ.’nin bilirkişiliğini kabul ederler.