güvenli ücret tahsil sistemi:)

evircevir.com'da çevirmen ve müşteri arasındaki ticari ilişkiyi ve verilen hizmetin kalitesini arttıran bir ücret tahsil sistemi tasarlanmıştır.

Müşteri açacağı ihale sonucunda vereceği işin evircevir.com tarafından kalite kontrolünün yapılmasını isteyebilir ya da kalite kontrolüne (onay aşamasına) gerek duymayabilir. Müşteriler 3 çeşit onay aşamasından birini seçebilirler:

 1. Onaysız
 2. Onaylı
 3. Düzeltmeli Onaylı

Çeviri projesini sisteme yükleyerek ihaleye çıkan kişisel veya kurumsal müşteri, gelen tekliflerden kendisi için en uygununu; fiyat, kalite, güvenilirlik gibi kriterleri gözönüne alarak inceler ve projeyi bir çevirmene ihale eder. Onay çevirinin kalitesini garanti edeceği için uygulanması evircevir.com tarafından müşterilere tavsiye edilmektedir.

Sadece onay istenebileceği gibi tercümenin satır satır okunarak yanlış yerlerinin düzeltilmesi de müşteri tarafından istenebilir. Kimi çevirilerde, özellikle sözleşme gibi kelimelerin dahi çok önemli olduğu durumlarda, "düzeltmeli onay" da istenebilir.

 • onay istenmeyen
 • onay istenen
 • düzeltmeli onay istenen

evircevir.com tarafından onay verilmesi (kalite kontrol) istenmeyen projeler için sistem aşağıdaki gibi işlemektedir:

 1. Müşteri, çeviri projesini bir çevirmene ihale ettiğinde, çeviri ücreti müşteriden alınır ve evircevir.com havuzunda tutulur.
 2. Çevirmen projeyi bitirdikten sonra çeviri ücreti hesabına aktarılır. Bu yöntemin, çevirmen ve müşteri arasında güven ilişkisi kurulduktan sonra uygulanması tavsiye edilmektedir. (Onay istenmeyen çevirilerde çeviri ücretinin %6'sı hizmet bedeli olarak çevirmen ücretinden kesilir.)
 3. Çevirmen yaptığı işe göre müşteri tarafından yorum ve puan alır. Alınan yorum ve puanlar çevirmenin kalitesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

evircevir.com tarafından onay verilmesi (kalite kontrol) istenen projeler için sistem aşağıdaki gibi işlemektedir:

 1. Müşteri çeviri projesini bir çevirmene ihale ettiğinde, çeviri ücreti müşteriden alınır ve evircevir.com havuzunda tutulur.
 2. Çevirmen projeyi bitirdikten sonra evircevir.com ekibi çevirinin kalitesini garanti etmek için çeviriyi kontrol eder.
 3. evircevir.com ekibi kalite onayı verdiği takdirde çeviri ücreti, çevirmenin hesabına aktarılır. (Onay istenen çevirilerde çeviri ücretinin %9'u hizmet bedeli olarak çeviri ücretinden kesilir.) Eğer çeviri kalitesi uygun görülmez ise proje çevirmene geri gönderilir ve çevrinin uygun şekilde düzeltilmesi istenir. Çeviri düzeltilmezse çeviri ücreti müşteriye iade edilir. Böylece müşteriler verdikleri paranın tam karşılığını alacaklarından emin olabilirler.
 4. Çevirmen yaptığı işe göre müşteri ve evircevir.com tarafından yorum ve puan alır. Alınan yorum ve puanlar çevirmenin kalitesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

evircevir.com tarafından düzeltmeli onay verilmesi istenen projeler için sistem aşağıdaki gibi işlemektedir:

 1. Müşteri, çeviri projesini bir çevirmene ihale ettiğinde, çeviri ücreti müşteriden alınır ve evircevir.com havuzunda tutulur.
 2. Çevirmen projeyi bitirdikten sonra evircevir.com ekibi çevirinin kalitesini garanti etmek için çeviriyi kontrol eder.
 3. evircevir.com ekibi çeviri kalitesini yeterli bulması durumunda tüm çeviriyi satır satır okuyarak hataları bulur ve düzeltir. Çeviri kalitesi uygun bulunmaz ise çeviri, çevirmene iade edilerek uygun şekilde düzeltilmesi istenir. Çeviri düzeltilmezse çeviri ücreti müşteriye iade edilir. Böylece müşteriler verdikleri paranın tam karşılığını alacaklarından emin olabilirler. (Onay istenen çevirilerde çeviri ücretinin %30'u hizmet bedeli olarak çevirmen ücretinden kesilir.)
 4. Çevirmen yaptığı işe göre müşteri ve evircevir.com tarafından yorum ve puan alır. Alınan yorum ve puanlar çevirmenin kalitesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.