güvenlik:)

    evircevir.com'da güvenlik, en çok önem verdiğimiz unsurdur. Müşterilerimzin özel bilgilerini en üst düzeyde korumak için şu anda kripto algoritmalı güvenlik sistemini kullanmaktayız. Kredi kartı bilgileriniz onay alınması için bankaya gönderilirken sunucularımızda saklanmaz. Bundan dolayı evircevir.com çalışanları dahil kredi kartı bilgilerinize ulaşılamaz. Veritabanları güvenliği sadece ilgili bankanın sorumluluğundadır. evircevir.com kredi kartı bilgilerini hiçbir şekilde barındırmaz.

    Internet gibi herkese açık ağ ortamlarında dolaşan hassas bilgilerin, kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olmak için her ödeme sisteminin, güvenlikle ilgili olarak yerine getirmesi gereken bazı zorunluluklar vardır. Bunun için kullandığımız güvenlik önlemlerini ayrıntılarını aşağıda sizlerle paylaşmaktayız.

    SSL (Secure Sockets Layer)

    SSL, web üzerindeki iletişim güvenliği için kullanılan ve bilgi transferinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik protokolüdür. Web siteleri ve tarayıcılar tarafından yaygın olarak desteklenen SSL, müşteri ve mağaza arasındaki mesajların şifrelenmesini ve sadece doğru adreste deşifre edilmesini sağlar. Netscape Communications Corporation tarafından geliştirilen SSL teknolojisinde hem istemci (bilgi alan) hem de sunucu (bilgi gönderen) bilgisayarda bir doğrulama (authentication, iki bilgisayarın karşılıklı olarak birbirini tanıması) mekanizması kullanılır.

    SSL , bir internet işleminde rol alan partilerin kimliklerinin doğruluğunu kanıtlamak için dijital sertifikalar kullanmaktadır. Dijital sertifika sahibi , kendisine gönderilecek mesajı şifrelemesi için diğer partiye sertifikası ile birlikte şifreleme anahtarını gönderir. Sertifika ile gönderilen anahtar ile şifrelenen mesaj ancak sertifika sahibi tarafından deşifre edilebileceğinden mesajın doğru kişi tarafından okunması sağlanır. SSL, şifreleme sistemi olarak Açık Anahtar şifreleme Yöntemi'ni kullanır. Bu yöntem sayesinde SSL web üzerindeki iletişimde hem transfer edilen bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamakta , hem de istemci ve sunucunun kimliklerini doğrulamaktadır.